معکوس شمار ترافیکی LED به نامهای دیگر شمارنده معکوس ترافیکی یا تایمر ترافیکی نیز خوانده میشود.
هدف از نصب شمارشگرهای معکوس ترافیکی اطلاع رسانی به رانندگان وسایل نقلیه در خصوص زمان باقی مانده چراغ راهنمایی است.این عمل می تواند در کنترل آلودگی هوا ، صرفه جویی در مصرف سوخت ، جلوگیری از بروز تصادفات رانندگان موثر باشد.


شمارنده معکوس ترافیکی در دو مدل دو رقمی (MAK-br-2) و  و سه رقمی (MAK-br-3)  ساخته می شود :
شمارنده مدل (MAK-br-2) قابلیت شمارش اعداد از  0 تا 99 ثانیه را دارا می باشد.
شمارنده مدل (MAK-br-3) قابلیت شمارش اعداد از  0 تا 199 ثانیه را دارا می باشد.

تایمر ترافیکی تولید شده در هر دو مدل دارای آفتابگیر به صورت نیم قاب می باشد.

برای اطلاعات بیشتر بر روی اینجا زیر کلیک کنید