ویژگی استوانه ای ترافیکی شب نما

جزئیات استوانه ترافیکی شب نما :

1 - ابعاد محصول: ارتفاع 75 سانت
2 - رنگ بدنه : سبزفسفری روشن
3 - این محصولدر تاریکی بیش از 12 ساعت روشنایی خودرا نگه می دارد .
4 - ضد آب ، ضد آفتاب ، مقاوم در برابر حرارت ، مقاوم در برابر سرما ، بدون ترک خوردن وچاک چاک شدن ، دارای رنگ ثابت

تصاویر استوانه ای ترافیکی شب نما


تصویر زیر در تاریکی مطلق  :


ویدیو استوانه ترافیکی شبنما