با توجه به نیاز جدید انسان به منابع انرژی و کمبود آن، گروه مهندسی ترافیک شهر (NoorDid) بر آن شد که نسل جدیدی از محصولات ترافیکی را تولیدکند که دیگر نیازی به اتصال به منبع اصلی برق و یا باطری ندارد. اینمحصولات با توجه به مواد درون آن خود به عنوان یک منبع ذخیره ی نور عمل می کند و بعد از این که نور محیط کاهش یافت ، تابش نور دارد.

محصولات شب نما در روشنایی (مصنوعی یا طبیعی) نور را ذخیره و در تاریکی آن را بازتاب می کند . تکنولوژی شب نما این امکان را می­دهد تا محصولات در شب قابل مشاهده باشند. همچنین در تاریکی مطلق نیز  قابل رویت خواهندبود .

دارای تائیدیه از وزارت راه و ترابری
دارای گواهینامه ثبت اختراع
حق انحصاری  تولید تا 20 سال

         چشم گربه ای شب نما

             گل گاردریل شب نما