گروه مهندسی ترافیک شهر تولید کننده  انواع موانع فلزی U شکل و G  شکل و I شکل و ویلچر رو می باشد.مانع U  یو شکل فلزی

 


 


مانع  فلزی ترافیکی u  یو شکل

از ارتفاع 60 سانت تا ارتفاع 150 سانت
قابل نصب با صفحه ستون و یا بصورت دفنینوع قیمت لوله نمره 6 به تومان قیمت لوله نمره 7 به تومان

مانع  U شکل فلزی ارتفاع 130 سانتی متر

535.000 650.000

مانع  U شکل فلزی ارتفاع 110 سانتی متر

465.000 570.000

مانع  U شکل فلزی ارتفاع 70 سانتی متر

330.000 410.000

مانع  U شکل فلزی ارتفاع 60 سانتی متر

295.000 360.000


در صورت صفحه ای شدن  مبلغ 250.000 تومان به هریک از موارد فوق اضافه میشودمانع فلزی U شکل از لوله شماره ۶ یا نمره 7 به ضخامت ۲ میلیمتر ساخته می‌شود.که دارای مقاومت بسیار زیادی در برابر شوک و برخورد است. استفاده از این سایز لوله و به این ضخامت برای موانع بازدارنده.مانند مانع فلزی U شکل بسیار مناسب و پرکاربرد است. برای رنگ کردن مانع فلزی U شکل از رنگ الکترواستاتیک کوره‌ای استفاده می‌شود.که در برابر تغییرات آب و هوایی و ناملایمات جوی بسیار مقاوم است.

مانع G  جی شکل فلزی

 


 
قابل نصب با صفحه ستون و یا بصورت دفنی
نوع قیمت لوله نمره 6 به تومان قیمت لوله نمره 7 به تومان

مانع  G شکل فلزی ابعاد 0.6*1.5 متر دفنی

860.000 1.060.000

مانع  G شکل فلزی ابعاد 0.6*2 متر دفنی

1.050.000 1.300.000
مانع  G شکل فلزی ابعاد 0.8*1.5 متر دفنی 950.000 1.180.000
مانع  G شکل فلزی ابعاد 0.8*2 متر دفنی 1.100.000 1.400.000
مانع  G شکل فلزی ابعاد 1*1.5 متر دفنی 1.050.000 1.300.000
مانع  G شکل فلزی ابعاد 1*2 متر دفنی 1.200.000 1.500.000


مانع فلزی G شکل از لوله شماره ۶ یا نمره 7 به ضخامت ۲ میلیمتر ساخته می‌شود.که دارای مقاومت بسیار زیادی در برابر شوک و برخورد است. استفاده از این سایز لوله و به این ضخامت برای موانع بازدارنده.مانند مانع فلزی G شکل بسیار مناسب و پرکاربرد است. برای رنگ کردن مانع فلزی G شکل از رنگ الکترواستاتیک کوره‌ای استفاده می‌شود.که در برابر تغییرات آب و هوایی و ناملایمات جوی بسیار مقاوم است.

مانع  آی I شکل فلزی

نوع قیمت لوله نمره 6 به تومان قیمت لوله نمره 7 به تومان قیمت لوله نمره 8 به تومان
مانع  I  شکل فلزی ارتفاع 50 سانتی متر 120.000 140.000 180.000
مانع  I  شکل فلزی ارتفاع 60 سانتی متر 130.000 150.000 190.000
مانع  I  شکل فلزی ارتفاع 100 سانتی متر 210.000 250.000 300.000
مانع  I  شکل فلزی ارتفاع 120سانتی متر 240.000 290.000 350.000

مانع ترافیکی ولیچر رو


مانع ویلچر
نوع
قیمت با لوله نمره 6 به تومان

مانع ترافیکی ویلچر رو بدون کفی(به صورت شاخکی و دفنی )

2.100.000
مانع ترافیکی ویلچر رو صفحه ای (به صورت پیچی ) 2.400.000

مانع ترافیکی ویلچررو با  کفی فلزی (یکپارچه)

3.550.000