تابلو اطلاعاتی ( راهنمای مسیر )
قیمت هر متر مربع (تومان)

نوع

با شبرنگ 3 ساله

با شبرنگ 7 ساله

با شبرنگ 10 ساله

کلافی بدون پایه پروفیل

450.000 700.000 800.000

کلافی با پایه پروفیل

550.000 800.000 900.000

ریلی بدون پایه پروفیل

500.000 750.000 850.000

ریلی با پایه پروفیل

700.000 950.000 1.050.000
enlightenedبرای ابعاد کوچکتر از 1*1 قیمت پایه به صورت جداگانه است .
enlightenedضخامت ورقها 1.25 میلی متر گالوانیزه است .
enlightenedپروفیل کلاف تابلو های کلافی از قوطی 20*30 و 30*30 و40*40 با توجه به ابعاد تابلو میباشد .
enlightenedدور تا دور تابلو های کلافی با نبشی آلومینیمی کادر بند شده است .