بست تابلو ها = همگی ضخامت 2 میلی متر و قیمت ها برای هر تابلوی کامل می باشد


شماره شرح محصول قیمت(تومان)
1

بست تابلو راهنمایی گالوانیزه همراه با پیچ و مهره

 تماس
2

بست تابلو راهنمایی گالوانیزه بدون پیچ و مهره

تماس
3

بست  کتابی تابلو اسامی معابر همراه با پیچ و مهره + رنگ الکترواستاتیک

تماس
4

بست خفتی  تابلو  اسامی معابر همراه با پیچ و مهره - رنگ الکترواستاتیک-فقط برای لوله 7

تماس
5

فقط گوشواره نمره 6

تماس
6

فقط گوشواره نمره 7

تماس